Jesus sade: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Joh 14:27

Min Frid >> Gamla Testamentets texter >>

Gamla Testamentets texter

En öppnad Bibel med Gamla Testamentet
Bibeln - Gamla Testamentet

Det Gamla Testamentet omfattar handlingar och händelser med Guds Församling från Skapelsen och nästan fram till då Jesus Kristus kom i köttet till jorden, vilket var en tid på ungefär fyra tusen år. Det kallas också förbund eftersom det var en fastställd förklaring enligt Guds vilja- och relation till människan som hade sin kraft från den planerade döden av "Lammet som är slaktat från världens grundläggning". Det Gamla relaterar till det Nya som på intet sätt upphäver- eller ersätter det utan sätter kronan på det och förgyller det i all sin glans med "ett bättre hopp" som var typexempel och förutsagt i det Gamla och som fortfarande är strålande, men det Nya överglänser det i härlighet.

Hela Skriften är utandad av Gud till undervisning

Med början i det Gamla Testamentet är det Guds eviga avsikt att på olika sätt genom Försynen och nåden "låta sin undervisning komma till makt och ära" därför att "Han har gjort sitt ord stort, utöver allt vad Hans namn hade sagt oss" så att när vi ber "Fader, förhärliga ditt namn" så menar vi just detta och när vi ber i tro "Fader, gör ditt ord stort" så kan vi vara säkra på svaret som var givet till vår Frälsare när Han bad så, med ett särskilt avseende på uppfyllandet av Skriften i sina egna lidanden: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt." Låt oss därför studera det Gamla Testamentet med ett öppet sinnelag och vi kommer där att finna att "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning" och att där finna skatten Herren Jesus Kristus som "är likt en skatt som är gömd i en åker".

fyrkant Herren Gud kallar Abram till Kanaan - april 2015
Avgudadyrkan var stor i det kaldeiska Ur och här uppenbarar sig härlighetens Gud för Abram och kallar honom ut ifrån fäderneslandet till att bege sig till löfteslandet Kanaan. Det är en gudomlig kallelse som når "fadern till de trofasta" och han går iväg i tro med ett hopp om det himmelska landet.

fyrkant Noas kallelse till arken - januari 2015
Då Herren Gud såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda så beslöt Han att utrota dem genom att dränka jorden i vatten som kom att kallas syndafloden. Det var endast Noa som Herren fann rättfärdig och som byggde arken...

fyrkant Avundens bittra ansikte - april 2013
Den här texten är ett typexempel på en reaktion av en som är fylld av avund emot en annan människa. Det är Kain som reagerar med en vredgad och mörk blick över att Gud inte godtog hans offer utan till sin förtrytelse fick se hur Abels offer var till välbehag för Gud.

fyrkant Det mödosamma livet - december 2012
Här kan vi se hur förödande det var för Adam att äta av den förbjudna frukten i det att Gud förbannar marken för hans överträdelse och hur hans tillvaro kom att förändras från att ha varit i ett underbart paradis så har jorden nu blivit till en mödosam plats att vara på bland tistlar och törnen.

fyrkant Herren Guds dom över ormen - augusti 2012
Här är syndafallet ett faktum och våra första föräldrar står skyldiga inför Gud efter det att ormen frestat Eva till att äta av kunskapens träd vilket var förödande för en hel mänsklighet som blev fördärvade i denna arvsynd. Herren Gud avkunnar här genast dom över ormen och förbannar honom...

fyrkant Guds Andes skapelseverk - juli 2012
Vilken mäktig Gud vi har då vi inser med vilken makt Han skapade himmel och jord och allt som kom att leva och röra sig på den. Från början var allt öde och tomt, men utav denna tomhet; av ingenting blev allt till genom Guds Ande. På samma sätt är det öde och tomt inom människan som till sin natur är som mörkret själv...

Två vattenfall utför en klippa med en regnbåge emellan

Hur underbara är väl inte Guds skapelseverk och det Eden Han givit oss.

© minfrid.se | Minfrid startsida | Om | Kontakt e-post