Jesus sade: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Joh 14:27

Min Frid >> Gamla Test. >> Herren Guds dom över ormen - augusti 2012

Herren Guds dom över ormen

Av Johnny Dahl

Då sade HERREN Gud till ormen: "Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen." 1 Mose 3: 14-15

En huggorm i gräset
"På din buk skall du gå!"
Foto: Andrew Lee - England

 

Här är syndafallet ett faktum och våra första föräldrar står skyldiga inför Gud efter det att ormen frestat Eva till att äta av kunskapens träd vilket var förödande för en hel mänsklighet som blev fördärvade i denna arvsynd. Herren Gud avkunnar här genast dom över ormen och förbannar honom medan Adam och Eva såg ett nådens hopp i deras bedrövade själar och vi med dem genom att Gud senare skulle sända sin Son Jesus Kristus "född av kvinna" som kom att krossa ormens huvud genom att på korset triumfera över honom.

Ormens avkomma och kvinnans avkomma

Min käre läsare. Vilka fördärvade varelser vi är som en följd av detta syndafall som går i människans gener i generation efter generation och idag kan vi bara konstatera att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Låt oss nu studera vad som skedde här i början av människans historia för att vi ska lära oss om människans benägenhet till synd, men ännu viktigare att vi lär oss om Guds nåd som är ännu större och som ger oss goda dagar så länge vi lever på den här jorden då vi kommer till tro på Jesus som Frälsaren.

Här börjar Herren Gud omedelbart med att gå tillrätta med ormen och det utan att pröva eller rannsaka honom. Varför det? Därför att han var redan förklarad skyldig som upprorisk emot Gud genom sin illvilja och ondska som han visade helt öppet och därför fanns det inget hopp om förlåtelse för denne orm; denne fallne ängel. Varför skulle ormen behöva övertygas till någon form av bättring då han var alltigenom ond och var full av öppna sår som på inget sätt kunde helas? Nej! Nu står han här inför Gud i sitt desperata och hjälplösa tillstånd och får domen efter det han förlett dessa oskuldsfulla människor till synd.

Det var just ormen Satan valde att använda sig av i sin egenskap av frestare trots att det fanns många andra djur som Gud hade skapat som han kunde valt, men det var detta kräldjur som passade bäst för hans ändamål. Vilken förvåning skulle väl inte detta ha varit för Eva när hon både hör och ser en talande orm; kanske på ett något subtilt viskande sätt som skulle göra frestelsen svår att motstå. Ja; vad vet vi om detta? Vad vi däremot vet är att Gud såg med missnöje på synden och att ormen hade dragit vanära över Adam och Eva och därför säger Gud till denna slingrande varelse: "Du ska vara förbannad bland alla boskapsdjur." Alla djur - inklusive kräldjuren - som Gud skapade var ju välsignade och människan var satt till att råda över dem, men då nu synden var begången av ormen så blev den välsignelsen istället till en förbannelse över honom. (1 Mose 1:22) Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven. Också fåglarna skall föröka sig på jorden."
Folkbibeln

Det här visar med all önskvärd tydlighet hur mycket Gud avskyr och hatar synden; speciellt den eller de som lockar andra goda människor till synd genom sina listiga insinuationer vilket vi kan se runt omkring oss då de som lever ett syndfullt liv gärna vill få andra att delta i detsamma och därmed bli deras "medbrottslingar". Det är som om deras dåliga samveten behöver en "medhjälpare" och liksom avlasta sig från det onda som de själva gör för att på så sätt slippa sin ensamhet som är alltför plågsam, då de vet innerst inne att det de gör är fel. Kanske någon säger: "Kom; låt oss stjäla!" eller "Kom; låt oss bedra!" och så gör de det och drar än mer av Guds vrede över sig och kanske de gör så hela livet och vad blir det av dessa då? Vad tror du?

Listiga lockelser
Ormen var listigare än alla andra djur och här blir han förbannad av Gud bland alla djur och genom detta kan vi förstå att ohelig och oärlig listighet ofta blir till en förbannelse för en människa och ju mer bakslug människan är i sin ondska av alla sattyg som görs, desto större fördömelse drar hon på sig. Ack; om ändå dessa illasinnade människor kände till vilken dom de drar på sig genom sina genomtänkta lister och knep till att skaffa sig egna fördelar och kanske de gör det, men bryr sig inte då det är deras livsstil. Det här kan vi se i alla möjliga sammanhang runt om vår värld där baksluga säljare förleder de goda människorna med sina "reklamkampanjer" och det som såg ut att vara den goda affären visade sig sedan bli till en katastrof för den som i god tro köpte denna "produkt" som sedan ledde till deras ekonomiska ruin. De är liksom ormar där de far fram i all sin list och viskar eller ropar frestande lockelser i människors öron som drömmer om att göra det stora klippet. Det som såg så bra ut på ytan blev deras förfall och falla ska dessa "mäklare" göra en dag och ju slugare de är desto större blir fallet. Ve; dessa ormyngel!

Se nu här hur Gud dömer ormen till att bli till en skamfläck och fiende under människan och att han för alltid i våra ögon ska ses som en usel och eländig varelse och därför alltigenom föraktfull och avskyvärd i det att Gud säger: "På din buk skall du gå." En krälande varelse på marken vilket är väl passande för en sådan usling i ett sådant miserabelt tillstånd och därför att han frestade Eva till att äta av trädet hon inte skulle röra vid så var hans straff att "jord skall du äta". Finns det ett värre tillstånd? Att vara krälande på marken och att äta jord. Kan det bli mer vämjeligt? Att som ormen dömas till att bli för alltid slingrande med allting ovanför sig och endast jorden som sitt tillhåll och föda och att leva med fördömelsen från Gud. Nej; detta måste vara inte bara en simpel och föraktlig tillvaro, utan också ett liv i ett torftigt och ömkligt tillstånd vilket är väl passande för denne listige varelse.

Hur ledsamt är det väl inte att se de giriga av den här världen vara under denna förbannelse då de i sin lystenhet kan gå över lik för att få sina begär tillgodosedda på bekostnad av de svaga människorna. "De längtar efter att se stoft på de hjälplösas huvuden" genom att bryta sig in hos pensionärer som arbetat hela sitt liv för att ordna för sig och sina hem; de stjäl deras ägodelar och har varken omtanke eller medkänsla för de gamla och svaga. De vill se stoft på deras huvuden precis som ormen äter av detsamma på jorden; andra slår de ner på öppen gata och rånar de hjälplösa på deras pengar eller stjäl deras väskor, därför att de vill att de ska smaka på samma stoft som de själva äter av. De giriga slingrar sig som ormen in i hus och hem där barnen just har mist sina föräldrar och är i sorg och för dessa vill de gärna vara "rådgivare" för att så lägga beslag på deras egendomar. De får aldrig ro förrän de har full kontroll och därmed ser stoftet på deras huvuden. Nu är det emellertid så att detta är deras eget självbedrägeri och då de har valt att göra på det viset emot andra så kommer också domen över dem själva att bli likadan om inte värre. (Amos 2:7)Ty de längtar efter att se stoft på de hjälplösas huvuden och kränker rätten för de ödmjuka. Far och son går till samma flicka för att vanhelga mitt heliga namn.
Folkbibeln

Ormens fiendskap till kvinnan

Vidare säger Herren Gud: "Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan" och det här är intressant i mina ögon. För en tid sedan då var jag ute på min naturvandring mötte jag två män och en kvinna som kom emot mig på stigen och då vi passerade varandra fick jag höra ett högt skrik från kvinnan. Jag vände mig om och undrade vad som hänt och fick då se denna kvinna stå alldeles blickstilla och skärrad och framför hennes fötter slingrade sig en snok; en helt ofarlig svart snok. Precis i detta ögonblick kom jag att tänka på detta bibelord: "Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan" och jag förklarade för kvinnan att det var en ofarlig orm och hon sa: "Ja; men den slingrar sig så äckligt!" Sedan lugnade hennes vänner ned henne och de gick vidare och jag gick vidare åt mitt håll och funderade på just detta bibelord och tänkte: "Ja; gode Gud kan det vara så att det lever kvar i kvinnan detta Ord fortfarande?" Nu vet jag inte hur det är med mäns rädsla för ormar, men det var bara så påtagligt tydligt i just detta fall och i detta möte mellan denna orm och just denna kvinna och kanske skulle det tjäna som en påminnelse att Guds Ord står fast och är otidsenligt.

Oavsett detta så är ormen (om det är en giftorm) farlig för oss människor och oftast hugger den i hälen just därför att den inte kan nå högre upp, men vi är starkare än ormen och krossar hans huvud på det ena eller andra sättet. Alltså; om än ormen må vara listig och farlig så har den förbannelsen över sig att inte på något sätt kan övervinna eller besegra människan och vi som Guds folk kan vara säkra på att Gud skyddar oss från denna fiende. (Ps 91:13) Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
Folkbibeln
Vi ska inte vara rädda för ormens alla utfall utan kommer han alltför nära så stampar vi bara sönder hans huvud och trampar ner honom i hans eget stoft. Paulus blev biten av en huggorm i handen då han skulle lägga kvistar på en brasa, men han skakade bara av den och så var det bra med den saken därför att Jesus hade sagt till sina lärjungar att de t.o.m. skulle ta ormar med händerna utan att det skulle skada dem. Ett tips för till dig som är en naturälskare: Då du går i skogen så smyg inte fram på stigen för då finns risken att det ligger en orm där och i sin rädsla då hugger dig i hälen. Ge istället ljud ifrån dig genom att prassla i gräset med fötterna så uppfattar ormen det och slingrar sig iväg och du slipper bli skadad. (Mark 16:18)De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."
Folkbibeln

Se här hur denna, möjligen vänliga "diskussion" mellan ormen och kvinnan om den förbjudna frukten helt plötsligt förvandlas till en oförsonlig motsättning mellan dem och har inte du som jag träffat människor där vi i samtal med dem varit fyllda av medkänsla och vänlighet. Samtalen har börjat i all vänlighet och allt tycktes bra och vi trivdes med att tala med dem, men så helt plötsligt så förvandlas vår "vän" till att liksom rasera allt det goda vi just talade om och från att ha varit i samförstånd så upplöstes samtalet genom oförstånd och hela samtalet gick i kras. Det var som om självaste ormen blev helt uppenbar till att förstöra allt det goda vi just hade varit så överens om och vem skulle vi då skylla på? Ja; vi har alla ett personligt ansvar för våra liv och vad som kommer över våra läppar. Ormen; den store raseraren, med Guds förbannelse över sig!

En avskyvärd varelse
Vidare kan vi se att Herren Gud dömer här djävulen i sin egenskap av ormen till att bli en vanära och avsky både inför Gud och människor för all evig tid. Förmodligen var det högmod som gjorde änglar till djävlar och här blir de dömda och förödmjukade till att bli till dessa ynkliga krälande orm-varelser; slickandes stoftet från marken. "Lucifer; hur har du inte fallit från himlen?" Han som ville vara högre än Gud och som gjorde uppror emot Honom blir med rätta här blottlagd och föraktad där han ligger på sin buk för att bli trampad på, eftersom Gud går tillrätta med de högmodiga och det kan vi andra också tänka på. Hur är det med högmodet? Även de som är förledda av hans frestelser avskyr också denna orm och de som är födda av Gud gör det till en daglig vana att hålla den onde ifrån sig och att inte falla för hans frestelser så att han han inte kan röra dem. Gör du det? Gör jag det? Ja; låt oss hålla denna best ifrån oss genom att hålla oss till sanningen och hålla alla slags lögner ifrån oss. (1 Joh 5:18)Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.
Folkbibeln

Här börjar den andliga striden mellan Guds rike och djävulens rike bland människor; mellan kvinnans avkomma och ormens avkomma; striden i himlen börjar här mellan Mikael och draken. Det här märker vi som Guds folk inom oss i den kamp vi har mellan det goda och det onda och som har varit en kamp för Guds Församling i alla tider och så än intill denna dag. Ormen försöker med all sin list komma åt våra svaga punkter i den fördärvade delen av oss där han smyger in med sina onda avsikter, men eftersom Guds nåd är större inom oss så vi står emot alla hans trick och släcker hans brinnande pilar så att han flyr ifrån oss. (Upp 12:7)En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred
Folkbibeln

Det är samma strid ute i världen bland de elaka och de rättfärdiga vilket vi kan se dagligen då vi går på gator och torg. Där är de goda människorna som gör gott och där är smutskastarna som i sin avsky vill med alla medel få dem på fall. Där finns de som har Guds välsignelse över sig och där finns de onda som är under ormens inflytande. Det är två motsatser som aldrig kan bli förenade med varandra, lika lite som ljus med mörker; inte heller Satan med en rättfärdig själ och så länge vi lever här på jorden kommer den här striden att finnas mellan kvinnans avkomma och ormens avkomma. Låt oss inte förvånas över detta.

Kvinnans avkomma - Jesus Kristus

Låt oss nu se på det underbara löfte som här ges om Jesus som en Befriare för den fallne människan och som vi har sett hittills, har ormen fått sin rättmätiga dom av Herren Gud vilken Adam och Eva hörde och utan tvekan upplevde de då ett nådens hopp i deras bedrövade själar. Här i början av Bibeln är det skrivet om Jesus och att Han skulle göra Guds vilja vilken han kom att göra som den store Återlösaren och det var förmodligen tron på det löftet som frälste våra första föräldrar och att de nu står inför tronen i Himlen och prisar Gud dag som natt tillsammans med alla de andra av Guds folk som kom efter dem. (Heb 10:7) Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.
Folkbibeln

Då Jesus kom i världen och blev inkarnerad som människa var Han en kvinnans avkomma vilket visar på vilken nådefull Gud vi har i det Han ärar kvinnan som här i Lustgården hade blivit bedragen av ormen och som Adam hade lagt skulden på för att hon gett honom att äta av den förbjudna frukten. Vilken upprättelse var väl inte detta för kvinnan och då Gud lät ungmön Maria föda fram sin Son Jesus Kristus så var väl den lyckan fullkomlig. Hon var ju orörd och blev havande genom den helige Ande för att hon inte skulle vara befläckad av vår syndfulla natur. Kanske det finns människor som tänker nedlåtande om Eva och skyller på henne för att det var hon som syndade och åt av frukten, men då kan de tänka om nu genom att se att det var av kvinna vår Frälsare skulle födas och därmed få hedern tillbaka genom Guds underbara nåd. (Gal 4:4)Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen
Folkbibeln

Därför är det en underbar uppmuntran för syndare att se detta framför sig; att se kvinnans avkomma i Jesus Frälsaren som kom för att befria människor från synd och orenhet eftersom det var i ett sådant tillstånd vi kom till världen genom de kvinnor som födde fram oss. Vi är glada för våra mödrar och att de har gjort de bästa möjliga med sina barn, men de kunde aldrig tvätta bort vår orena natur som flöt i blodet sedan generationer tillbaka och vi skyller inte heller på dem och vi skyller heller inte på någon annan. Ack; nu kom tanken att skylla på ormen och vad skulle det tjäna till? (Job 25:4) Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren?
Folkbibeln
Vi är skapta som vi är och vi är syndare, men vad vi kan göra är att se på Jesus som kvinnans avkomma och att Han kom till världen för bli gjord till synd och en förbannelse för oss för att vi skulle gå fria.

Vi kan också se hur ormen (Satan) hugger Jesus i hälen i hans lidanden och död av hans mänskliga natur, men hur han kom att helt misslyckas med sina uppsåt. Han frestade Jesus i öknen och försökte få Honom att synda; han ledde Judas till att förråda Jesus och Petrus till att förneka Honom. Han verkade på översteprästerna till att förfölja Honom genom alla falska anklagelser emot Honom och i Pilatus till att döma Honom och allt detta för att tillintetgöra Frälsaren och frälsningen. Men, vad hände? Det var just genom döden Jesus tillintetgjorde han som hade döden i sitt våld och det var Jesus häl som var huggen när hans fötter var fastspikade på korset och hans lidanden är också våra lidanden. Ormen må försöka att förmå de som följer Jesus idag till att ge upp sin frälsning då svårigheterna blir för stora, men om du och jag vandrar med Herren här på jorden för att Hans namn ska bli stort och för att Guds rike ska utbreda sig än mer så ger vi inte upp. Och varför vi inte gör det ska vi se på nu. (Heb 2:14)Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen
Folkbibeln

Det är Jesus, vår Frälsares seger över ormen! Han hade nu trampat på kvinnan och kränkt henne, men hennes avkomma skulle uppstå när tiden var fullbordad och hämnas ormens oförrätter genom att trampa på honom och sätta honom i fångenskap genom att triumfera på korset över honom. Vilken triumf är väl inte detta! Det är ju denna seger vi alla har som troende och som följer Jesus idag. Jesu korsdöd var också vår död när vi dog bort från synden och Jesu uppståndelse är också vår uppståndelse i vårt nya andliga liv vi lever idag, då vi dag för dag låter oss förvandlas till hans avbild. Då nu Jesus har lidit så mycket för oss så lider vi också i svåra stunder för Honom, men vi gläds också i glada stunder då lyckan står högt i våra sinnen och vi har frid i våra själar. Det kommer ormar i vår väg och de kanske hugger oss i hälen, men då tänker vi på vår Frälsare och att Han också blev huggen i hälen på liknande sätt och så skakar vi av oss dessa varelser med ord som: "Gå bort!" Då går de iväg. (Kol 2:15) Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.
Folkbibeln

Jesus krossar också hans huvud genom att störta Satans rike och hans makt som när Han totalt avväpnade honom i öknen med alla de frestelser han lockade med eller som när Han kastade ut honom ur människors kroppar där den onde hade regerat för en tid och därmed befriade dessa till ett liv i frihet. Jesus var den store Överläkaren för dessa och hur lättade var väl inte de som var lösta från ormens inflytande då deras själar fick nytt liv genom att denne orm fick ge sig av ifrån dem på Jesus befallning. Vi tänker också på oss själva idag som levde under trycket av den här världens furste och hur vi var totalt i hans våld där vi gick fram på våra syndfulla vägar och endast hade mörker framför ögonen. En del av oss trodde att detta var det verkliga livet och visste inte om det verkliga ljuset. Vi grävde i våra kolkällare i brist på bättre vetande, men vi fann aldrig något; vi sökte lyckan i våra avgudar, men fann den aldrig och vi klev över andra människor och levde av dem för att de skulle ge oss livet, men vi misstog oss. Vi led av inre smärtor i våra själar av det tryck som ormen pressade på oss och vi undrade om vi någonsin skulle bli fria. Något var fel; men vad?

Ormens krossade huvud - vår frälsning

Så kom den dag då våra ögon öppnades och vi blev drabbade av en annan ande och det var Guds Ande som träffade våra själar och vi såg att det fanns en Frälsare som kunde göra oss fria då vi såg vägen genom Honom till Gud. Det var Jesus som drev bort den ondes makt över våra liv och vi blev fria; det var Han som var vägen, sanningen och livet och det var något helt annat än det liv vi hade levt hittills. Det var som att bli frisläppt ifrån ett fängelse och den som då var fångvaktare fick gå sin väg då han såg Jesus komma och på samma sätt han fick ge sig av då vår Frälsare vandrade här på jorden i alla de under och mirakler Han gjorde med bundna människor som var under den ondes våld och som då blev fria. Vilken underbar Frälsare vi har! Det kan knappast med ord beskrivas hur en förvandling från mörker till ljus upplevs, men en sak är klar och lika klar som att mörker och ljus aldrig kan förenas så kan heller inte Satan och Jesus Kristus förlikas med varandra. Visst; han försöker fortfarande få fatt på dem han fick se bli frälsta, men den som är i oss är större än honom och därför avvisar vi honom i Jesus namn. "Gå bort!"

Då Jesus krossade ormens huvud så var det ett dödligt och obotligt slag mot djävulens rike som aldrig kan läkas genom sin korsdöd och allteftersom Evangelium breder ut sig så faller Satan än mer och blir bunden av Herren Jesus. (Luk 10:18) Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt.
Folkbibeln
(Upp 20:2)Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år.
Folkbibeln
. Därför ivrar vi för att fler ska få höra det underbara Budskapet om att Jesus frälser syndare och sätter dem fria från ormens betryck och får uppleva ett nytt ljus i deras liv, just för att mörkret inte mer ska råda över dem. Är du en av dem? Känner du dig betryckt över att vara slav under synden och att det onda i ditt liv har överhanden?

Du kanske har levt under många år ett syndfullt liv, men nu börjar det värka i ditt samvete över att det inte står rätt till. Det är någonting som berör dig i den här texten och du kanske känner igen dig i beskrivningarna ovan över den ondes framfart här i världen och nu; just nu sitter du där med Guds Ande verkande på dig. Om det är så har jag goda nyheter för dig. Se på Jesus på korset där Han dog för dina synders skull; tro på Honom som din Frälsare och du blir fri från din syndabörda och lämna sedan dina gamla vägar och slå in på vägen som en lärjunge till Jesus och börja vandra med Honom. Hur gör man då? Du bara tror; du tror att Jesus dog på korset för dina synders skull och säger det till Honom och verkligen menar vad du säger och svårare än så är det inte; den enda svårigheten är det gamla invanda i ditt liv som du har varit slav under så länge, men Gud hjälper dig; var så säker, när du ber i tro.

Då kommer du som vi andra att fästa blicken emot Himlen som är vårt mål och fästa mindre vikt vid det som hör jorden till och vi tror, ja; vi vet att en dag kommer Gud att fullständigt krossa Satan under våra fötter och det blir när vi kommer till Himlen. (Rom 16:20)Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.
Folkbibeln
Där kommer Han att för evigt kasta djävulen i den brinnande sjön av svavel och då kommer de som har hållit fast vid sin tro att få uppleva den fullkomliga glädjen vilka är de utvalda från alla tider; den kvarleva som har kämpat den goda kampen och stått emot ormens alla listigheter. Där på tronen sitter nu kvinnans avkomma Jesus och ber för oss som den store Förebedjaren och vi som hans lärjungar håller Honom andligen i handen för var dag som kommer och går. (Upp 20:10)Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.
Folkbibeln

Vi ber till Gud om nåd och mera nåd då vi är svaga och vi håller oss till sanningen och avskyr lögnen och vi ber om att få bli bevarade på den smala vägen så länge vi vandrar härnere för att en dag få se Jesus Kristus komma tillbaka på skyarna för att hämta hem de sina. Den dagen ser vi fram emot och därför arbetar vi på vår frälsning dagligen och vi tänker också på vilken nåderik Gud vi har och det är samma goda och mäktiga Gud som Adam och Eva fick möta i Lustgården och kanske vi en dag får möta dem i de himmelska boningarna prisande Gud dag som natt som vi också då kommer att göra. All ära till Gud, den allra Högste. Amen.

Livets träd

Relaterade sidor

<< Tillbaka

© minfrid.se | Minfrid startsida | Om | Kontakt e-post