Jesus sade: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Joh 14:27

Min Frid >>Jesus >>Älska Jesus

Älska Jesus före far, mor, son och dotter

Av Johnny Dahl

Vidgade vyer över Guds kärleksfulla skapelse naturen
Vidgade vyer över Guds kärleksfulla natur

Matteus 10
37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.
38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

Älska Jesus före den egna familjen

Jesus vill ha vår kärlek före allt annat.  Även före ens egen familj. Det är ett stort steg för den som älskar sina föräldrar före allt annat. Nu vill Jesus rikta om den kärleken till honom. För mig var det ett lätt steg, värre var det  med beroendet till mina föräldrar. Ett beroende att jag alltid oroade mig för min moder och hennes hälsa. Före allting annat, även mig själv.

Från morgon till kväll hade jag mina tankar på henne. Vad jag kunde göra för att få henne att må bättre. Jag tog också hennes bördor på mina axlar och bar dem åt henne. Det var ett heltidsarbete som tog mycket kraft av mig. Idag är jag befriad från den oron och Jesus har gjort det möjligt. Han är nummer ett i mitt liv idag och jag tänker på Jesus före andra människor.

Före min barn

I mina böner fokuserar jag på Jesus som en påminnelse var jag får kraften till livet. Jag är far till tre vackra och underbara döttrar och tack vare Jesus har jag mer kärlek än någonsin för dem. Den kärleken flödar in i mig när jag sätter Jesus före allting annat.

Nu är det Jesus som försörjer mig med oändlig kärlek. När jag tar emot den kärleken sprids den till mina döttrar och jag tackar Jesus för det. Han gör för mig vad jag inte kan göra för mig själv.

Bli stilla inför Gud
Idag då jag blir uttömd på kraft och kärlek, vet jag vad  jag ska göra. Först stoppar jag allting jag håller på med och försöker bli stilla inför Gud och ber om ny styrka. Och han svarar alltid mina böner och fyller mig med ny kraft och med ny kärlek.

Mitt gamla jag hade kört ännu hårdare med min egna krafter och drivit mig mycket trött. Nu när jag verkligen älskar Jesus först av allt är mina döttrar inte mindre viktiga för det. Tvärtom, de är mer älskade än någonsin.

Ta upp sitt kors

Jag tror att ta upp sitt kors betyder, att acceptera Guds vilja för mitt liv. Att inse att Guds vilja är mycket mer kraftfull än min. Att han är den som har auktoritet och vet det bästa över ens liv. Att inse att jag behöver hjälp varje dag, i små och stora saker.

Att inse när jag ska ta ett beslut, då ska Gud vara en del av det beslutet. Att inse att det är han som har frälst och räddat mig inte jag själv. Att ta upp sitt kors och erkänna att att jag inte är perfekt och att jag har Jesus som är perfekt, vid min sida.

Direktiv för livet
Att jag alltid behöver se på honom och påminna mig om, mitt tillfrisknande från synden. Att det gör mig ödmjuk när jag varje morgon börjar, med en bön om styrka för den kommande dagen.

Att jag ber Gud om direktiv för livet och att jag kan ödmjukt fråga, att en önskan ska bli uppfylld . Att tro på att Gud svarar på mina böner och önskningar, om Guds vilja och min vilja överensstämmer. Det här är vad jag tror det innebär, att ta upp sitt kors.

Mista sitt liv och finna sitt liv

Som en kristen har jag funnit mitt liv och jag har genomlyst det. Jag har funnit mina synder och har erkänt dem och jag ber om Guds hjälp att bli fri dem. Jag har märkt att det kommer i ens väg olika tester av sin tro på Gud. Det verkar som min tro testas om jag ska ge upp min Kristna tro, för några materiella förnöjelser.

Ge upp för någon självisk lusta eller begär, eller ge upp min Kristna tro för att rädda mitt eget liv. Ett bra exempel på ett test är i en diskussion med andra, som börjar leda till en konflikt om olika slags tro. Skulle jag då bara hålla med de andra för att få lugn och behålla vänskapen?

Relationen till Gud
Eller skulle jag med hjälp av Jesus auktoritet säga var jag står och vad jag tror på? Jag vill inte mista mitt liv till några skeptiska personer, så jag säger var jag står och vad jag tror på. Det spelar ingen roll vad det kostar och jag skulle ge upp mycket, just för att bevara min tro på Jesus.

Och jag vet att han belönar mig för det. På det här sättet växer jag i det Kristna livet och min relation till Gud blir djupare. När jag mister mitt liv för Jesus skull, så finner jag livet mycket bättre än jag hade anat. Det är överraskningar hela tiden.

Matteus 22

Det viktigaste budet
 36"Mästare, vilket är det största budet i lagen?" 37Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38Detta är det största och främsta budet.
39Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
40På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

Älska Herren Din Gud

Älska Herren med hela mitt hjärta och ingenting emellan Gud och mig. Gud går först, han är nummer ett. Med hela mig ska jag älska Gud och det är en process. En process som växer med tiden, som det Kristna livet växer. Älska Gud högst och före alla andra saker och personer.

Prisa och älska Herren, för han är den störste överallt.  Lyssna på honom och följ hans direktiv och det kommer att gå väl för dig. Herren är den högste; han är den som skapade jorden och allt liv som finns på den.

Herren är skaparen av mannen och kvinnan och han vill att vi prisar honom, för den goda Gud han är. När den här kärleken växer sprider den sig till andra människor, familj och vänner.

Det beror först på hur mycket kärlek jag har för mig själv. Jag måste se om mitt eget hus först i min relation till Gud och sedan sprider kärleken ut sig. Den sprider ut sig till min nästa.

Livets träd

Relaterade sidor

<< Tillbaka

© minfrid.se | Minfrid startsida | Om | Kontakt e-post