Jesus sade: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Joh 14:27

Min Frid >> Livet med Jesus, Guds Son >>

Livet med Jesus, Guds Son

En smal träbro på en vandringsstig i skogen
Att vända in på den smala vägen
Foto från Judarn-reservatet - Bromma

Jesus är Guds Son som blev sänd till jorden för att ta på sig människornas synd och skuld. Han sitter nu på sin Faders högra sida och ber för oss, att vi människor ska bli frälsta och leva ett liv med Honom. Jesus är en andligt levande verklighet och med Honom i våra liv har vi del i den äkta och sanna kärleken. Med Jesus är vi aldrig ensamma eller utlämnade utan har hela tiden en Gudomlig kraft med och i oss, då vi håller oss till Honom.

Jesus är vägen, sanningen och livet

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Så säger Jesus Kristus och Han är lika levande idag som då Han vandrade här på jorden. Han är Frälsaren som förlåter människor deras synder då de vänder om från sina syndfulla vägar och blir villiga till att vända in på "den smala vägen". På den vägen sker en förvandling, förnyelse och en pånyttfödelse med människan och hon får vara med om ett helt nytt andligt liv i gemenskap med Jesus. Det spelar ingen roll var vi kommer ifrån, vilken hudfärg vi har eller vilken politisk tillhörighet vi har utan då vi ropar till Honom så hör Han oss. Här nedan finner du vittnesbörd och upplevelser av människor som mött Jesus på olika sätt, plus texter om livet med vår Återlösare och vem Han är.

fyrkant Gemenskap med Gud - juni 2011
De troendes största förmån är gemenskapen med Gud, Fadern och Jesus Kristus och det var ett umgänge som fanns från början, men som bröts genom Fallet och för att återupprätta denna samhörighet sände Herren Gud Jesus till världen...

fyrkant De troendes uthållighet och bevarande - april 2011
Jesus Kristus försäkrar här att de troende ska aldrig förgås utan att de ska bevaras genom deras uthållighet intill slutet för att sedan träda in i de eviga boningarna och det eviga livet. Detta är en gåva från Herren...

fyrkant De två byggarna och deras hus - september 2009
Detta är Jesus liknelse om de två byggarna och deras hus. Det ena var byggt på sanden och det andra var byggt på klippan. Denna text visar oss på vikten av att vara grundlig med att bygga sitt kristna liv och att vara Ordets hörare och görare.

fyrkant De urgamla stigarna - mars 2009
Vad är dessa urgamla stigar och varför ska vi vandra på dem? Går det inte bra med att vandra på de stigar vi gör idag? Vi är ju frälsta och har Jesus mitt i livet; räcker inte det? Vi går till kyrkan en gång i veckan och lyssnar till predikan; det är väl bra! Min fråga till dig: Är du äkta?

fyrkant Berörd av Guds hand av Roger Larsson - augusti 2007
Det var fredagskväll och möte i armélokalen. Jag hade inte hållit på mer än tio minuter förrän jag hörde våldsamma nödrop från en kvinna. Bredvid sig hade hon en liten pojke i 8-9-årsåldern.

fyrkant Att veta vem man är - i Kristus av Roger Larsson - augusti 2007
- Jag har då rakt inget självförtroende, sa mannen som jag satt och lyssnade till.
Det hade han egentligen inte behövt säga. Hela hans varelse vittnade om hur uppgiven och förtvivlad han var.

fyrkant Vittnesbörd - endast av Guds nåd blev jag frälst - maj 2007
Detta vittnesbörd beskriver den oändliga kärlek Jesus har för våra liv. Gud har friköpt mig genom sin nåd som jag inte gjort mig förtjänt av men som Gud i sin kärlek visat mig genom Jesus Kristus...

fyrkant Ina har ett brinnande hjärta för Jesus av Rebecka Häger - april 2007
När jag mötte Ina Johansson, 22 år från Pargas i Åbolands skärgård, för första gången, visste jag inte vem hon var och ännu mindre att vi skulle bli så goda kompisar. Ina och jag har varit klasskamrater sedan slutet av augusti 2005...

fyrkant Julevangeliet och Jesus födelse i Betlehem - Yngve Kalin dec. 2006
Det finns en risk när man läser julevangeliet att man glömmer bort den verkliga situationen som rådde den här natten för mer än 2000 år sedan. Bilden av det nyfödda barnet i stallet blir så lätt en idyllisk tavla...

fyrkant Du är älskad som ett Guds barn - december 2006
Vet du om att ditt liv inte är en slump? Att du är älskad och värdefull? Gud älskar dig över allt annat med sin eviga kärlek och han vill ditt allra bästa.

fyrkant Finns det perfekta människor? - oktober 2006
Perfekta människor, perfekta pastorer, perfekta präster o.s.v. Finns det? Hur är det med oss kristna egentligen? Har vi för höga tankar om de troende, att de ska vara nästan lika Gud själv?

fyrkant Jag kom bort från Gud - Jesus gav nytt liv - Ulricas vittnesbörd sep. 2006
Detta är min berättelse om min kamp mot anorexia och hur Jesus befriade mig. Hur jag kom bort från Gud efter att ha varit frisk i 10 år. Och hur jag fick komma tillbaka till Jesus igen. Ulricas vittnesbörd om befrielse.

fyrkant Vittnesbörd om Guds nåd och livet med Jesus - M. Reponen - sept. 2006
Jag är en brinnande kristen som vill arbeta för Gud resten av livet. Måtte väckelsen över land och stad och hela världen komma, jag skall göra vad jag kan för att sätta fart på den.

fyrkant Gud hör bön, ger bönesvar och gör under - M. Reponen - sept. 2006
Att verkligen kunna be om en förändring och sedan tro på den, det är stort och mäktigt. Vad som hände i mitt liv är fantastiskt. Nu hade jag kommit så långt att jag visste att ett nytt liv skulle börja...

fyrkant Jesus lever i Fadern och i oss - augusti 2006
Joh 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.

Äldre sidor

fyrkant Älska Herren av hela ditt hjärta
fyrkant Fortsätt se på Jesus - R.A Torrey
fyrkant Att älska Herren framför allt
fyrkant Jesus är vägen sanningen och livet
fyrkant Jesus Kristus botar sjukdom
fyrkant Herren Jesus gjorde mirakler
fyrkant Jesus välsignar barnen som tillhör Gud


Jesus sade: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Alvik/ Bromma - Foto: Johnny Dahl

© minfrid.se | Minfrid startsida | Om | Kontakt e-post