Jesus sade: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Joh 14:27

Ett kristet liv med frid i Jesus

En stilla och fridfull sjö med skog i bakgrunden som kan liknas vid Jesus frid
Jesus frid är som en stilla sjö
i den varma sommarnatten.

Här finner du personliga upplevelser och vittnesbörd, olika predikanter, kunskap, visdom och vägledning till frid och glädje med Jesus i det kristna livet.

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Joh 14: 26-28

Den helige Andes kunskap, visdom och vägledning

Efter Jesus Kristus cirka tre år av predikningar och helanden kommer så detta förtröstansfulla löfte. Då Jesus går hem till Fadern så lovar Han oss den helige Ande som ska påminna oss om allt Jesus har sagt. Han lämnar också efter sig sin frid. En frid som är till för dig och mig och för de som söker Honom.

Handen på hjärtat; är det inte just frid vi alla söker här i livet; sinnesfrid. Det är just om detta denna webbplats handlar om. Att finna frid med Gud och därmed frid med sig själv och andra. Att få ro i själen och att bli befriad från det förtärande jagandet av världens fåfängliga saker och ting genom att söka Gud och den frid Han erbjuder oss genom sin nåd. Det är av denna nåd vi blir "frälsta genom tron" vilket sker då vi omvänder oss och låter oss "formas efter Hans Sons bild". Detta är början på det kristna livet som leder till att vi blickar upp emot Himlen och en förberedelse för Jesu återkomst och när den dagen kommer vet endast Fadern.


Livet med Jesus, Guds Son - vittnesbörd

Jesus är Guds Son som blev sänd till jorden för att ta på sig människors synd och skuld. Han sitter nu på sin Faders högra sida och ber för oss, att vi människor En smal träbro på en vandringsstig i skogen likt vandringen med Jesusska bli frälsta och leva ett liv med Honom. Jesus är en andligt levande verklighet och med Honom i våra liv har vi del i den äkta och sanna kärleken. Med Jesus är vi aldrig ensamma eller utlämnade utan har hela tiden en Gudomlig kraft med och i oss, då vi håller oss till Honom.

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Så säger Jesus Kristus och Han är lika levande idag som då Han vandrade här på jorden. Han är Frälsaren som förlåter människor deras synder då de vänder om från sina syndfulla vägar och blir villiga till att vända in på "den smala vägen". Mer om Jesus >>


Att bli frälst - frälsning genom Jesus - vittnesbörd

När Gud skapade människan gjorde han det för att kunna ha gemenskap med henne. Men, Han gav människan en egen fri vilja och tyvärr valde människan att Korset - en Guds kraft för den som trorvända sig bort från Gud och gå sin egen väg. På så sätt kom synden in i världen och den gjorde att Gud och vi inte längre kunde ha den nära kontakt som det från början var tänkt att vi skulle ha. Vi är alltså i behov av frälsning, något som kan upprätta kontakten med vår Skapare.

Synden skiljer människan från Gud och leder henne till evigt fördärv, men till den som kommer till tro på Jesus Kristus väntar evigt liv. Du kan bli frälst och finna det eviga livet genom att vända om och överge synden och vända dig till Jesus och tro på Honom som din personlige Frälsare. Mer om frälsning >>


Sinnesfrid kommer av förnyelse

Vad är din högsta önskan? Frid i sinnet? Sinnesfrid? Vad kan väl vara högre än det? Den får vi då vi låter oss förvandlas genom nya insikter av det andliga och det himmelska. Att våra gamla världsliga tankar faller bort och vårt samvete blir ödmjukat till att följa Guds vilja. Att det syndiga livet dunstar bort och att det nya rena och heliga livet blir mer fröjdefullt att leva.

Fridfull natur med välklippta häckar vid Hässelby slott som kan liknas vid Jesus fridVi kan höra historier om om människor som har uppnått alla de mest världsliga ting, då de en dag upplever en tomhet som de inte vet var den kommer ifrån. Så går sökandet inåt och man upptäcker där ett tomt hål helt utan sinnesfrid, men det finns en som kan fylla detta tomma hål och denne ende är Jesus Kristus. Han finns för att för att ge kraft till de svaga och upprättelse till de nedtryckta. Han hjälper oss på vägen till förvandling och förändring av våra liv... Mer om sinnet >>


Guds ord/ budord - praktisk vägledning

Guds Ord är nedtecknat i Bibeln av människor inspirerade och ledda av den helige Ande med avsikt att leda människan till ett liv i helighet och därför är Ordet helt rent från falskhet och förvrängda intentioner. Skrifterna alltifrån Moses till Moses och Guds stentavlor med BudordenJohannes Uppenbarelse genomstrålar alla det Gudomliga ljuset som för oss blir "till ett ljus som lyser på en mörk plats" och Guds Ord med de tio Budorden är verkligen vad som leder oss på rätta vägar i denna mörka och kalla värld.

Från den första paragrafen till den sista i Skriften finns det praktisk vägledning för livet att hämta som ger oss goda dagar så länge vi befinner oss på denna sidan av Himlen. Den Gudomliga uppenbarelsen av Ordet till oss genom Anden förser oss med visdom och leder oss på den sanna vägen emot målet som är den eviga frälsningen. Mer om Guds ord och budorden >>


Bönen - Samtala och ropa till Gud

Be, ropa eller samtala med Gud om allt i ditt liv och du kommer att få känna en förlösning av alla dina tankar som kanske kretsar runt i ditt sinne. Be om- och för allt. Be om läkedom och be om vishet och Andens uppenbarelse i ditt liv. Be om Två knäppta händer i en enskild bön till Gud.omvändelse och rening av din varelse och öppna ditt hjärta för att ta del av kraften, i denna aldrig sinande källa som bönen till Gud är.

Bönen är en stor del av mitt kristna liv idag och det behöver inte vara böner på ett speciellt sätt, eller en viss tid eller för att utmärka mig inför Gud. Istället är det innerligheten, uppriktigheten och nöden jag har inför Herren som är viktigast. Ju enklare jag ber; ju närmare kommer jag Herren vilket betyder att det inte behöver vara långa böneramsor utan bara sucka ut det som ligger närmast på hjärtat. Gud vet vad som finns där... Mer om bönen >>


Jesus sänder den helige Ande

Två händer som släpper lös en duva likt den helige AndeJesus sände Hjälparen den helige Ande till oss efter det att Han hade farit till Himlen och det var ett löfte som blev uppfyllt då den världsvida Andeutgjutelsen skedde på Pingstdagen. Det är genom denna Ande pånyttfödelsen sker med de kristna och välsignelser och gåvor börjar flöda i rikligt mått och för oss ännu närmare Jesus Kristus.

Han hjälper oss till att vara trygga i denna oroliga värld och vägleder; ger oss visdom och kunskap om den smala vägen. Det är inte bara i bön eller i en speciell byggnad eller plats Han finns utan det är överallt där vi rör oss och finns till i denna värld. Mer om Anden >>


Dwight Lyman Moody - predikningar

Dwight Lyman Moody

Dwight Lyman Moody (1837-1899) var en amerikansk evangelist och predikant. Han startade Moody Church i Chicago och han predikade i slumkvarteren för de fattiga och utsatta, även vid krigsfronten, i städerna och utomlands. Han kom med nytt liv som fick folket att vakna upp, både i och utanför kyrkorna. Moody var ett av de svaga instrument som Gud hade utvalt för att göra det starka om intet. Predikningar >>


Charles Haddon Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) var Englands mest kände predikant under den senare delen av 1800- talet. Då han var 20 år och endast fyra år efter hans omvändelse, blev han kallad som pastor i New Park Street Church i London. Han grundade sedan Metropolitan Tabernacle. Spurgeon var som en bomb hade slagit ner i det stela kyrkliga klimat som rådde, då han kom med sina levande och praktiska predikningar. Spurgeon >>


Gamla Testamentets texter

Det Gamla Testamentet omfattar handlingar och händelser med Guds Församling från Skapelsen och nästan fram till då Jesus Kristus kom i köttet till jorden, vilket var en tid på ungefär fyra tusen år. Det kallas också förbund eftersom det var en fastställd förklaring enligt Guds vilja- och relation till människan som hade sin kraft från den planerade döden av "Lammet som är slaktat från världens grundläggning". Till Gamla Test. >>Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus.

© minfrid.se | Minfrid startsida | Om | Kontakt e-post