Frälsning – vem kan bli frälst?

Vad betyder frälsning inom kristendomen?

Att bli frälst betyder, inom kristendomen, att man blir befriad från synd, lidande och död – och tilldelas ett evigt liv med Gud. Det är en räddning eftersom människan under alla tider har lidit av katastrofer, ondska, sjukdomar och svagheter – där du i enhet med kristendomens hopp kan bli befriad från detta. En utav anledningarna till frälsning är på grund av syndafallet.

Vad är syndafallet?

Syndafallet i kristendomen beskrivs som när Adam och Eva fördrevs från Edens trädgård. Berättelsen handlar om att Gud skapade människan av jorden och satte dem i trädgården Eden. I trädgården växte träd och människan fick äta av alla förutom ett – kunskapens träd, som gav kunskap om gott och ont. Enligt Gud skulle människan dö om den åt från trädet.

Gud gjorde människan enkel och rak, men när Adam och Eva blev lurade av ormen att äta av trädet upptäckte Gud dem. Adam valde att skylla på Eva, och Eva valde att skylla på ormen. Efter detta förbjöds de från Edens trädgård med straffen hårt arbete, smärtsamt barnafödande, och blev dödliga.

Hur blir man frälst inom kristendomen?

Hur blir man frälst? Genom att ta till sig att Gud förlåtit ens synder och när en ger sitt liv till Jesus blir man frälst inom kristendomen. När du ber till Gud om förlåtelse kan du bli frälst.

Jesus offrade sig själv för människans försoning. När Jesus dog på korset var det för människan och dess synder. Jesus dog för att reparera relationen mellan Gud och människan, där det berättas att han tog på sig människans synder, straff och mörker i sin egen död. När människan ber om frälsning återupprättar Gud relationen.

Korsets betydelse – vad betyder korset i kristendom?

Korset är numera en kristen symbol för religionen kristendomens grundare, Jesus, som blev avrättad på korset. Detta inträffades på Golgata i Jerusalem. Efter Jesus död har korset fått en stor betydelse inom kristendomen, eftersom det var här Jesus besegrade ondska och det berättas att vägen till himlen öppnas för varje människa på grund av Jesus offring.

Korsets innebörd under Jesu tid var som ett tortyr- och avrättningsredskap, men idag symboliserar korset mer. Det symboliserar bland annat att människan dödade Guds son, att Jesus återuppstod och vann över döden, livet och att människan får förlåtelse genom frälsning.