Frågor och svar om kristendomen

Har du frågor om kristendomen?

Läs mer här för att hitta vanliga frågor om kristendomen. Hittar du inte svaret på din fråga, ta kontakt med oss här, så ska vi se om vi kan besvara den!

Varför ska jag tro på Gud?

Att tro på Gud och att vara kristen handlar i grund och botten om det som skrevs i bibeln för länge sedan: att älska, att ta hand om varandra och att inte skada varandra. Det finns ingen mall för att tro på Gud, det handlar om hur du – på ditt bästa sätt – lever tillsammans med Gud och gör gott.

Vad är Gudstjänst?

På en gudstjänst ber, sjunger och predikar man för att få ny energi. Du kan lyssna på p1 gudstjänst om du vill lyssna på radiogudstjänst.

Vad är bibeln?

Bibeln är en samling skrifter från olika författare i olika tider, från 900 år f.Kr till 100 år e.Kr. Boken innehåller allt från historiska berättelser, lagtexter, poesi och brev – benämnd som den ”Heliga Skrift”.

Bibeln är uppdelad i gamla och nya testamentet, där det gamla testamentet är bibelns äldsta del med berättelser om jordens uppkomst, Israels folk och det som hände före Jesu födelse. Det nya testamentet handlar om Jesus liv, kristendomen och det som kommer att ske.

Här kan du läsa mer om Gud.

Vilka är 10 Guds budord?

De tio Guds bud är befallningar som Gud gav till Mose och till människan vid Sinai, inristad på stentavlor. Dem finns på två ställen i Bibeln, i 2 Mos 20:1-17 och 5 Mos 5:6-21.

Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn,

ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

Visa aktning för din far och din mor.

Du ska inte dräpa.

Du ska inte begå äktenskapsbrott.

Du ska inte stjäla.

Du ska inte vittna falskt mot din nästa.

Du ska inte ha begär till din nästas hus.

Du ska inte ha begär till din nästas hustru,

eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Vad innebär frälsning?

Sedan syndafallet – då människan vände sig från Gud – har människan fått lida och fått konsekvenser. För att få förlåtelse för de synder vi gör, i form av de saker vi tänker, säger och gör, kan man be om förlåtelse för att komma rätt med Gud. Det kan man göra i form av en bön.

Vad är nattvard?

Ibland firas också nattvard, som var den sista måltid Jesus bjöd sina lärjungar på, när han visste att han skulle dödas. På en nattvard ges det möjlighet till en nystart genom att bli förlåten för synder. Det som bjöds på under sista måltiden var bröd och vin som skulle symbolisera Jesus egen kropp och blod, som de fick ta del av för att ta del av honom. Detta är ibland förekommande på Gudstjänst.

Vilka helgdagar har kristendomen?

Kyrkoåret har många högtider där man firar Jesu liv, martyrer och helgon. Kyrkan har en egen kalender som börjar den första advent.

Advent – firas då vi förbereder inför Jesu ankomst. Det berättas att när Jesus föddes tändes en stjärna på himlen, läs mer om det här! Adventsstjärnorna som lyser i våra fönster påminner oss om stjärnan som lyste ovanför stallet i Betlehem.

Jungfru Marie bebådelsedag – firas både fjärde söndagen i advent och i mars. Det var då Maria fick besök av ängeln Gabriel som berättar att hon har fått uppdraget att föda barnet Jesus.

Julen – julen firas då Jesus föddes. I Sverige firar vi den 24 december men i andra länder firar man Jesu födelse 25 december. På natten mellan julafton och juldagen kan du besöka en midnattsmässa på de flesta kyrkor. På juldagen firas också julotta i kyrkan.

Trettondedagen – firas eftersom det var då de vise männen besökte Betlehem.

Palmsöndagen – vi firar Jesu intåg i Jerusalem och att stilla veckan startar, som är veckan innan påsken.

Påsken – påsken firas för att det var då Jesus dog och återuppstod. Påskriset är en symbol som påminner oss om Jesu plågande och äggen vi äter under påsken är en gammal symbol för liv.

Skärtorsdagen – här firar vi att Jesus äter den sista måltiden tillsammans med sina 12 lärjungar. Detta är den första nattvarden. Efter måltiden greps Jesus av de romerska soldaterna eftersom lärjungen Judas hade förrått honom. Under skärtorsdagen kan du besöka kyrkan för skärtorsdagsmässa, något som brukar firas med glädje.

Långfredagen – dagen då Jesus döms till döden och avrättas på korset. Jesu död var en offerdöd för mänsklighetens synd, ett straff från Gud. Detta händer eftersom han kallade sig Guds son. Han fick själv bära sitt kors till Golgota där han korsfästes bredvid två rövare som förlöjligade honom. I kyrkan är det stilla och lugnt under den dagen.

Påskdagen – det är under påskdagen, tre dagar efter hans död, som Jesus återuppstod från sin grav. Under dagen firar man att något jobbigt och dåligt försvann. I kyrkan hålls en glad gudstjänst.

Annandag påsk – dagen då Jesus visade upp sig för sina lärjungar och övertygade dem om att han besegrade döden. I kyrkan firar man att Jesus går sida vid sida med människan och att Gud är levande i form av vänner och andra.

Kristihimmelsfärdsdag – dagen infaller 40 dagar efter uppståndelsen, då Jesu återigen lämnar jorden. Han lämnar ett budskap till lärjungarna att de ska sprida sina kunskaper och berätta att de upplevde Jesu uppståndelse och ett nytt liv.

Pingsten – pingsten firas då lärjungarna och vi människor fick andens närvaro med oss. Pingsten inträffar 50 dagar efter påsk och pingst betyder femtionde.

Heliga trefaldighets dag – denna dag inträffar söndagen efter pingst och här firas treenighetens dag, att Gud är en men samtidigt tre: Gud, Jesus och den Heliga Anden.

Johannes Döparens dag – under midsommar firar vi både sommaren och även Johannes döparens dag på söndagen.